THIÊN MÃ NGÂN HÀ CẤP1

Đăng ký

CẤP 1

CẤP 2

CẤP 3

CẤP 4

CẤP 5

Tính năng này không hỗ trợ trên thiết bị PC, vui lòng thử lại trên mobile

Vui lòng xoay ngang màn hình để sử dụng tính năng này

HƯỚNG DẪN CHƠI
* Bạn cần mua vé giá 10000 RUBY để tham gia sự kiện thiên mã ngân hà.
* Sau khi mua vé, bạn sẽ bắt đầu mở thẻ để nhận ngựa cấp độ 1.
* Để nhận ngựa cấp độ cao hơn, bạn cần nâng cấp ngựa của mình (phí 1000 ruby/1 lần)
* Nếu nâng cấp thành công bạn sẽ được nâng cấp ngựa ở cấp độ tiếp theo.
* Nếu nâng cấp thất bại, bạn sẽ quay về nâng cấp lại từ cấp 1.
* Để nhận ngựa, bạn cần ấn nút nhận thưởng.
* Khi ấn nút nhận thưởng, bạn sẽ nhận ngựa ở cấp độ đã thành công gần nhất
Ví dụ: Khi nâng cấp thành công ngựa cấp 3 và đang chuẩn bị nâng cấp ngựa cấp 4. Nếu muốn dừng cuộc chơi và nhận ngựa, bạn sẽ nhận được ngựa ở cấp 3.
* Sau khi nhận thưởng, trò chơi sẽ kết thúc. Để chơi lại bạn cần mua vé giá 10.000 ruby.

TỈ LỆ NÂNG CẤP
* Cấp 1: có 5 thẻ thành công - tỉ lệ 100%
* Cấp 2: có 4 thẻ thành công/1 thẻ thất bại - tỉ lệ 80% thành công
* Cấp 3: Có 3 thẻ thành công/1 thẻ thất bại - tỉ lệ 75% thành công
* Cấp 4: Có 2 thẻ thành công/1 thẻ thất bại - tỉ lệ 67% thành công
* Cấp 5: Có 1 thẻ thành công/1 thẻ thất bại - tỉ lệ 50% thành công