[HOT] TIÊU ĐẠT MỐC

11/09/2021

Các bạn vũ công thân mến~

Sự kiện TIÊU ĐẠT MỐC "căm back" cùng với vô vàn phần quà hấp dẫn mà các Auxer đang mong đợi như : Vé bảo hộ nhẫn, Vé hộp ngọc, Vé vương miện, Cờ lê nâng cấp Siêu Xe....

Cùng với bộ thời trang Nắng Hè dành cho người chơi đạt mốc tiêu cao nhất X-Finish Move.

Hãy khám phá ngay nào

Thời gian diễn ra sự kiện : từ 00:00 ngày 12/09 đến 23:59 ngày 16/09

Thời gian trao quà : 3 ngày sau khi kết thúc sự kiện.

Nội dung sự kiện : Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tiêu Ruby nạp đạt các mốc dưới đây sẽ nhận được các phần quà tương ứng :

1. COOL (1.000 Ruby) : 1.000.000 DEN + x5 Vé Vương Miện + x5 Vé Bảo Hộ Nhẫn + x2 Vé Hộp Ngọc + x50 Cờ Lê Xanh + x50 Cờ Lê Đỏ + x50 Cờ Lê Vàng

2. GREAT (3.000 Ruby) : 2.000.000 DEN + x10 Vé Vương Miện + x10 Vé Bảo Hộ Nhẫn + x3 Vé Hộp Ngọc + x100 Cờ Lê Xanh + x100 Cờ Lê Đỏ + x100 Cờ Lê Vàng

3. PERFECT (5.000 Ruby) : 3.000.000 DEN + x15 Vé Vương Miện + x15 Vé Bảo Hộ Nhẫn + x5 Vé Hộp Ngọc + x100 Cờ Lê Xanh + x100 Cờ Lê Đỏ + x100 Cờ Lê Vàng

4. X-PERFECT (10.000 Ruby) : 5.000.000 DEN + x20 Vé Vương Miện + x20 Vé Bảo Hộ Nhẫn + x10 Vé Hộp Ngọc + x150 Cờ Lê Xanh + x150 Cờ Lê Đỏ + x150 Cờ Lê Vàng + 3.000 Ruby Bonus

5. FINISH MOVE (30.000 Ruby) : 10.000.000 DEN + x30 Vé Vương Miện + x30 Vé Bảo Hộ Nhẫn + x15 Vé Hộp Ngọc + x200 Cờ Lê Xanh + x200 Cờ Lê Đỏ + x200 Cờ Lê Vàng + 6.000 Ruby Bonus

6. X-FINISH MOVE (50.000 Ruby) : 15.000.000 DEN + x50 Vé Vương Miện + x50 Vé Bảo Hộ Nhẫn + x30 Vé Hộp Ngọc + x300 Cờ Lê Xanh + x300 Cờ Lê Đỏ + x300 Cờ Lê Vàng + Bộ Thời Trang Nắng Hè

LƯU Ý ​: Sự kiện cho phép người chơi tham gia đạt mốc và cộng dồn các mốc phần thưởng.

CSKH