[HOT] GIẢM GIÁ QUAY NGỌC

25/01/2021

Các bạn vũ công thân mến 

 Thời gian diễn ra sự kiện : từ 09:30 ngày 26/01/2021 đến 09:00 ngày 02/02/2021.

 Nội dung sự kiện : Trong thời gian diễn ra sự kiện, toàn bộ các Hộp May Mắn trong Shop Vật Phẩm đều sẽ được giảm giá, cụ thể như sau :

 1 Hộp Ngọc May Mắn từ 300 Ruby giảm xuống còn 240 Ruby.

 11 Hộp Ngọc May Mắn từ 3000 Ruby giảm xuống còn 2400 Ruby.

 1 Hộp Bí Ẩn từ 40 Ruby giảm xuống còn 32 Ruby

 11 Hộp Bí Ẩn từ 400 Ruby giảm xuống còn 320 Ruby

 1 Hộp Đặc Biệt từ 20.000 DEN giảm xuống còn 16.000 DEN.

 11 Hộp Đặc Biệt từ 200.000 DEN giảm xuống còn 160.000 DEN.

 1 Hộp Quý Hiếm từ 100 Điểm tình bạn giảm xuống còn 80 Điểm tình bạn.

 11 Hộp Quý Hiếm từ 1000 Điểm tình bạn giảm xuống còn 800 Điểm tình bạn.

Cơ hội sở hữu ngọc để nâng cấp vũ sư là đây chứ đâu.

Chúc các vũ công chơi game vui vẻ.

CSKH