THÔNG BÁO AUDITION X RA MẮT BẢN CHÍNH THỨC

10/09/2020

THÔNG BÁO AUDITION X RA MẮT BẢN CHÍNH THỨC 11H NGÀY 10/09/2020
📍Link google play : https://bit.ly/2ZktApq
📍Link tải trực tiếp : https://bit.ly/2R8luMe